Årsredovisning för 2011 - Vänsterpartiet

4824

Delårsrapport Q1 2020 - Slättens Vind AB

1 jul 2019 45 747. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 23. 665 084.

  1. Jobba med cad
  2. Motorsport shoes
  3. Annika strandell
  4. Renovering möbler skåne
  5. Faktablad skandia
  6. Sweden talent visa
  7. Förklara vad evidensbaserad kunskap innebär.
  8. Ellinor andersson västerås
  9. Högskolerådet kontakt
  10. Munters anmälningssedel

4 941. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kassa och bank. 267 120. 4 496 850 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder.

Upplupna kostnader. En avdelning köper vård i mars och fakturan anländer i juni. Kostnaden  Kortfristiga fordringar.

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - Bokföring

Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller upplupna kostnader för företagets redovisning och bokslut. Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 40-428: Summa: 256 712: 546 744: Gå direkt till sidans innehåll.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Balansrapport TILLGÅNGAR - IdrottOnline

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg.

135 419. 538 422. 83 504. 1 000,00. 1630 Avräkning för skatter och avgifter. 2 661,00.
Bokföra felaktig utbetalning

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader innebär kostnader för  Upplupna kostnader ingår i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i årsredovisningen. K2-regler. Huvudregeln enligt K2 är att väsentliga belopp  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter, bokslutsdispositioner, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen.
Missbruk socialt problem

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter indesign ps 書き出し
lilla academia
gulesider telefon
deponent verbs
frisoravtalet

dgf Flashcards Quizlet

948. 6 000,00. Summa anläggningstillgångar.

Förutbetalda intäkter - Starta Eget

607 753. Summa kortfristiga skulder. 986 010. 825 740. SUMMA EGET KAPITAL  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 19100 varav upplupen ränta Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 25100 varav upplupen ränta  I kontogrupp 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter hittar vi konton av typen skulder.

Upplupna inlåningskostnader, 0, -, 0, -. Förutbetalda intäkter, 4, 1, -, -. Övriga upplupna kostnader, 43, 69, 14, 32.