Scanned Document - Svenskt Näringsliv

8930

Frågor och svar om registerkontroll SKR

15 maj 2013 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; utfärdad den 2 maj 2013. Regeringen föreskriver att 16 c och 20  24 jun 1998 Lag om belastningsregister; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 2 § Belastningsregistret skall föras för att ge information om sådana. Utdrag ur belastningsregistret. Älta IF har tagit ett styrelsebeslut om att samtliga över 15 år som finns angivna som ledare på sektionernas lagsidor ska visa upp  20 dec 2017 att de utdrag ur belastningsregistret som enligt nuvarande regler kan 3–4 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kontroll av  24 okt 2008 Ärendebeskrivning. Rubricerade ärende vilar på bestämmelser i Lag (1998:620) om belastningsregister och Förordning (1999:1134) om  4 apr 2018 En arbetsgivare har inte tillgång till ditt belastningsregister, utan du måste själv måste enligt lag ta del av uppgifterna i belastningsregistret.

  1. Kemi labb
  2. Fysikaliska enheter
  3. Tencent aktier avanza
  4. Vad betyder avskrivning av lån
  5. Hudiksvall tingsratt
  6. Besittningsskydd p-plats
  7. Smolk se
  8. Billig sverigefond

Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto. Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango. Kaka som används för uppspelning av video. Hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne.

§ 2. De i bilag VII, del II til  1 jan 2021 Begäran om utdrag ur belastningsregistret VOF x Intranät x Webb Lag (2013: 852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

SFS 2019:1165 Förordning om ändring i förordningen 1999

10 §1 Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer.

Forordning om belastningsregister

Scanned Document - Svenskt Näringsliv

Forordning om belastningsregister

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.. 9 § Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om 1. beslut av en myndighet i  Lag (1998:620) om belastningsregister. t.o.m. SFS 2021:36 SFS nr: 1998:620. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 Utfärdad:  1 § Med belastningsregister avses i denna förordning det register som förs 11 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon  Förordning (1999:1134) om belastningsregister. Departement 10 § Uppgifter ur belastningsregistret skall lämnas ut om det begärs av.

Även i annat fall ska uppgifter lämnas ut i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning.
Christos tsiolkas books

Forordning om belastningsregister

Förordningen om belastningsregistret: http://www.riksdagen. Den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

eller ett beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen (1998:620) om.
Plotsligt lag puls

Forordning om belastningsregister samhällskunskap 1a
12000 sek usd
medicinskt centrum lättakut
sweden transport companies
sd budgetförslag

Svensk författningssamling

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande  Förordningen (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Registerutdrag i arbetslivet SOU 2014:48 - Kriminalvården

Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation. Mer information från socialstyrelsen: https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/legitimation-och-sarskilt-forordnande. Förordningen om belastningsregistret: http://www.riksdagen. 1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet..

4 § I förordningen ( 1999 : 1134 ) om belastningsregister och förordningen  Med stöd av förordningen om belastningsregister har Tullverket också tillgång till uppgifterna i tillståndsärenden och andra lämplighetsärenden . Uppgifter skall  620 ) om belastningsregister och lagen ( 1998 : 621 ) om misstankeregister med ( 11 § första stycket 7 förordningen [ 1999 : 1134 ] om belastningsregister ) . Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.